Hjem

Velkommen til Diernæs Strandforenings hjemmeside.

Vi er glade for at kunne orientere dig om vores perle ved lillebælt.

Du kan finde oplysninger om vores virke.

Aktivitetsplan 2022

Husk – kontingentindbetaling Gerne mellem 1-15 April af hensyn til Regnskab

 

Konto 7915 000 115 9427

Vigtigt.. Vigtigt.. hus nr.

                Bro opsætning – 01.-05. 2022

                Rensning af strand område

                Vi mødes på stranden kl. 10.00

                Bestyrelsen vært, en øl eller vand og Brød

 

                Sankt Hans bål  – 23.-06. 2022

                Bål på stranden kl. 20.00

                Tour de France  03.07.2022

                Generalforsamling  13-08 2022

                Tid og sted meldes ud senere.

 

                Bro nedtagning  25.- 09. 2022.

                Vi mødes på stranden kl. 10.00

                Bestyrelsen vært, en øl eller vand.og Brød

 

Venlig hilsen Bestyrelsen.

 

Om foreningen

Foreningen er stiftet i 1959 og har til formål at samle alle, der har interesse i sommerhusområderne ved Diernæs/Sdr. Vilstrup strand, samt søge tilvejebragt de bedste mulige forhold, herunder vedligeholdelse af veje, stier samt strandområderne. Se vedtægterne.

Vedr. medlemskab af foreningen, kontingent m.m. kontakt formand Verner Christiansen, Diernæs Strandby 40,

mail: christiansenvejle@live.dk

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

· Medlemskontingent………………….150,00 kr. årligt.

· Vejbidrag til vedligehold………..150,00 kr. årligt.

Vand leveres fra Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. (se link til hjemmesiden under bestyrelsen).

Information m.v. kan ses på hjemmesiden www.diernaesstrand.dk og i foreningens Infokasser ved de 2 indkørsler til området.

Diernæs Strand er et privat område. Her er hastigheden max.15 km. HUSK at tage hensyn til legende børn i HELE området. Husk at der skal være ro mellem 12-14

Strandforeningen har ved en skriftlig aftale med digelaget forpligtet sig til at vedligeholde diget/dæmningen og friholde den for al kørsel med motorkøretøjer.

Hjertestarter

Nu vil alle få mulighed for at benytte sig af en hjertestarter, hvis uheldet er ude.

Diernæs Sdr. vilstrup Strandforening har købt en hjertestarter, som I finder på brændeskuret ved Diernæs Strandby nr. 169, lige ved diget og stien.

Følg skiltene så finder I den. Den er registreret på www.hjertestarter.dk

Det har længe været et ønske, at få en hjerterstarter og ved generalforsamligen i august 2013 blev der besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med anskaffelsen. Nu er den opsat og efter generalforsamlingen den 9.august 2014, vil der blive afholdt et 2 x½ times introduktion i brugen af hjertestarter.

Bestyrelsen af Diernæs Sdr. vilstrup Strandforening, februar 2014

Kontakt

Bestyrelsen – Diernæs Sdr. Vilstrup Strandforening.
Formand: Kasserer:
Verner Christiansen Ib Jensen
Diernæs Strandby 40 Diernæs Strandby 71
Tlf. 5354 3309 Tlf. 74644056
christiansenvejle@live.dk ib@el-gaarden.com
Kontakt vedr.: Kontakt vedr.:
Tlf.,Mail-Adr. Kontingent
Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesmedlem:
Benny Møller Michael Thygesen
Diernæs Strandby 94 Diernæs Strandby 19
Tlf. 4054 7890 Tlf. 2233 3613
bennysautoservice@bbsyd.dk mith@stofanet.dk
Kontakt vedr.: Kontakt vedr.:
Vej, Hjemmeside Legeplads, Badebro
Sekretær:
Birthe Dittmann
Diernæs Standby 159
Tlf. 4030 0858
birthe-dittmann@outlook.dk
Kontakt vedr.:
Referater