Hjem

Velkommen til Diernæs Strandforenings hjemmeside.

Vi er glade for at kunne orientere dig om vores perle ved lillebælt. Du kan finde oplysninger om vores virke.

Aktivitetsplan 2018

Arbejdsdag søndag den 22. april kl. 10 – ca. 13:00

Vi skal have broen sat op og have området gjort sommerklart. Dige og stier.

Vi mødes alle ved broen.Husk godt humør og evt. handsker til strandrensning m.v.

Kom gerne med en trailer, så kan vi sortere straks og køre til Haderslev.

Foreningen er vært med øl, sodavand og lidt mad kl. 12:30

 

 

Sankt Hans bål lørdag den 23. juni (Samarbejde med campingpladsen)

Kl. 20.15 Velkomst

Kl. 20.20 Bålet tændes og vi synger midsommervisen

Kl. 20.25 Båltaler:

Medbring stole og/eller tæpper. Der vil være mulighed for at købe en vand/øl J

Alle er velkomne – Det er lørdag og vi kan have nogle hyggelige timer sammen.

 

Der må afleveres tørre grene/brædder til Skt. Bålet fra den 1. juni på bålpladsen. Men ingen haveaffald eller lign, ej heller tryk impræg./malede brædder!

 

Generalforsamling lørdag den 4. august kl. 14 ”Søstjernen”

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til formanden senest 45 dage før generalforsamlingen afholdes. (senest 20.6.2018)

Har du lyst til at opstille? Så giv gerne et praj til bestyrelsen.

Foreningen er vært m/kaffe.

Der kommer ikke yderligere indkaldelse til generalforsamlingen, iflg. vedtægterne.

Om foreningen

Foreningen er stiftet i 1959 og har til formål at samle alle, der har interesse i sommerhusområderne ved Diernæs/Sdr. Vilstrup strand, samt søge tilvejebragt de bedste mulige forhold, herunder vedligeholdelse af veje, stier samt strandområderne. Se vedtægterne.

Vedr. medlemskab af foreningen, kontingent m.m. kontakt formand Verner Christiansen, Diernæs Strandby 40,

mail: christiansenvejle@live.dk

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

· Medlemskontingent………………….150,00 kr. årligt.

· Vejbidrag til vedligehold………..150,00 kr. årligt.

Vand leveres fra Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. (se link til hjemmesiden under bestyrelsen).

Information m.v. kan ses på hjemmesiden www.diernaesstrand.dk og i foreningens Infokasser ved de 2 indkørsler til området.

Diernæs Strand er et privat område. Her er hastigheden max.15 km. HUSK at tage hensyn til legende børn i HELE området.

Strandforeningen har ved en skriftlig aftale med digelaget forpligtet sig til at vedligeholde diget/dæmningen og friholde den for al kørsel med motorkøretøjer.

Hjertestarter

Nu vil alle få mulighed for at benytte sig af en hjertestarter, hvis uheldet er ude.

Diernæs Sdr. vilstrup Strandforening har købt en hjertestarter, som I finder på brændeskuret ved Diernæs Strandby nr. 169, lige ved diget og stien.

Følg skiltene så finder I den. Den er registreret på www.hjertestarter.dk

Det har længe været et ønske, at få en hjerterstarter og ved generalforsamligen i august 2013 blev der besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med anskaffelsen. Nu er den opsat og efter generalforsamlingen den 9.august 2014, vil der blive afholdt et 2 x½ times introduktion i brugen af hjertestarter.

Bestyrelsen af Diernæs Sdr. vilstrup Strandforening, februar 2014

Kontakt

Diernæs Strandforening.

Formand
Verner Christiansen
Diernæs Strandby 40,
6100 Haderslev

Mail: christiansenvejle@live.dk