Aktivitetsplan 2020

Arbejdsdag søndag den 3. maj kl. 10 – ca. 13:00

Vi skal have broen sat op og have området, diger og stier gjort sommerklart.

Vi mødes alle ved broen. 

Husk godt humør og evt. handsker til strandrensning m.v.  Kom gerne med en trailer, så kan vi sortere straks og køre til Haderslev.

Foreningen er vært med øl, sodavand og lidt mad kl. 12:30

Sankt Hans bål Tirsdag den 23. juni (Samarbejde med Vikær camping)

Kl. 20.15 Velkomst

Kl. 20.20 Bålet tændes og vi synger midsommervisen

Kl. 20.25 Båltaler:

Medbring stole og/eller tæpper. Der vil være mulighed for at købe vand/øl 

Alle er Velkomne til nogle hyggelige timer sammen.

Der må afleveres tørre grene/brædder til Sankt Hans bålet fra den 1. juni på bålpladsen. Men ingen haveaffald eller lign, ej heller trykimprægnerede eller malede brædder!

 

Generalforsamling lørdag den 1. august kl. 14:00

Sted: Hoptrup Kirkehus lige ved siden af Hoptrup kirke.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til formanden senest 45 dage før generalforsamlingen afholdes. (senest 17.6.2020)

Har du lyst til at opstille? Så giv gerne et praj til bestyrelsen.

Foreningen er vært m/kaffe.

Der kommer ikke yderligere indkaldelse til generalforsamlingen, iflg. vedtægterne.

Bro-nedtagning sker søndag den 27. september kl. 10:00.

Vi mødes ved broen og foreningen er vært for et rundstykke og en kop kaffe.