Kontingent 2017

Betaling af kontingent senest 20.4. 2017

Kontingent til foreningen 150 kr. + vejbidrag 150 kri alt 300 kr. for perioden 1.4.2017 – 31.3.2018 indbetales på foreningens konto i Sydbank: 

reg.nr. 7915 konto nr. 0001159427.

Husk at oplyse jeres husnummer i Diernæs, når I selv overfører pengene via netbank, eller får banken til at overføre dem.

Nedenfor kan I se et eksempel på overførsel via netbank.

Spørgsmål og svar vedr. kontingent og indbetaling af dette:

1.    Vi har ikke netbank, hvordan skal vi så betale?
Det nemmeste er, at få en nabo, ven, eller andre med netbank til at lave overførslen og så betale denne person de kr. 300,-. Husk at få denne til i feltet ”besked til modtager” at skrive Jeres husnummer i Diernæs f.eks DSB xx eller Gl. Havvej xx

Hvis dette ikke er muligt, så lav en aftale med jeres bank om, at de hvert år inden den 20.4. overfører 300 kr., men husk, at de skal skrive Jeres husnummer.

2.    Hvordan ved jeg, at vi har betalt?
I kan via Jeres netbank eller i banken bede om at få en kvittering.

I infokasserne vil der ca. 1. juni, blive opsat lister med husnummer, på dem som har betalt. Så hvis Jeres husnummer ikke er på listen, så har vi ikke registreret en indbetaling.

Listen er altså en ”positiv” liste og vil kun indeholde Jeres husnummer i Diernæs f.eks DSB 180 og intet andet.

3.    Hvorfor har jeg ikke modtaget dette brev pr. post eller mail? (men kun set det i infokasserne eller ved en nabo)
I har måske skiftet mailadresse uden at oplyse den nye mailadresse til foreningen.

Den skal oplyses til christiansenvejle@live.dk(husk DSB nr. og jeres tlf.nr.)

Vi har sendt eller mailet til en forkert adresse.
___________________________________________________

På vores hjemmeside www.diernaesstrand.dk og i vores infokasser kan du se mere om, hvad der sker i foreningen.

Vær opmærksom på, at Bestyrelsen kun sender mail/brev ud til alle medlemmer af strandforeningen, denne ene gang i år.

Der kommer ikke særskilt indkaldelse til generalforsamlingen. Har I punkter som I ønsker drøftet, så skal vi have dem senest 23.6.2017.

Dagsorden kan I se på hjemmesiden eller i vores infokasser i juni.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en god sommer.

Venlig hilsen

Verner Christiansen, formand, kontaktes vedr. mailadresse + tlf.nr., adresseændring
Mail: christiansenvejle@live.dk  Tlf. 5354 3309

Ib Jensen , kasserer, kontaktperson vedr. kontingent betaling
Mail: ib@el-gaarden.com