Om foreningen

Foreningen er stiftet i 1959 og har til formål at samle alle, der har interesse i sommerhusområderne ved Diernæs/Sdr. Vilstrup strand, samt søge tilvejebragt de bedste mulige forhold, herunder vedligeholdelse af veje, stier samt strandområderne. Se vedtægterne.

Vedr. medlemskab af foreningen, kontingent m.m. kontakt formand Verner Christiansen, Diernæs Strandby 40,

mail: christiansenvejle@live.dk

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

· Medlemskontingent………………….150,00 kr. årligt.

· Vejbidrag til vedligehold………..150,00 kr. årligt.

Vand leveres fra Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. (se link til hjemmesiden under bestyrelsen).

Information m.v. kan ses på hjemmesiden www.diernaesstrand.dk og i foreningens Infokasser ved de 2 indkørsler til området.

Diernæs Strand er et privat område. Her er hastigheden max.15 km. HUSK at tage hensyn til legende børn i HELE området. Husk at der skal være ro mellem 12-14

Strandforeningen har ved en skriftlig aftale med digelaget forpligtet sig til at vedligeholde diget/dæmningen og friholde den for al kørsel med motorkøretøjer.